Notices

 • > करारका सेवाको पदपुर्ति सम्बन्धी विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना। मितिः २०७९/०६/०४ 
 • > करारका कर्मचारीहरूको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७९/०५/२७
 • > अन्तर्वार्ताको मिति सारिएको बारे सूचना। मितिः २०७९/०५/२३
 • > दरखास्त आवेदन दिने म्याद थप तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७९/०५/१९
 • > करार सेवामा पदपुर्तिको लागि सूचना। मितिः २०७९/०५/१३
 • > करार सेवामा पदपुर्तिको लागि दरखास्त फारम। मितिः २०७९/०५/१३
 • > अवधारणा पत्र सम्बन्धी पुनः सूचना। मितिः २०७९/०५/०२
 • > अवधारणा पत्र सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७९/०४/२५
 • > नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (NFRS) सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७९/०४/२५
 • > शाखा कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना। मितिः २०७९/०४/२५
 • > बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। मितिः २०७९/०३/२०
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी प्रधान कार्यालयको सूचना। मितिः २०७९/०३/१७
 • > डेस्कटप कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७९/०३/०१
 • > शाखा कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७९/०२/२९/
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री श्याम कुमार कटुवाल नियुक्त। मितिः २०७९/०१/१४
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपूर्तिको लागि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७९/०१/०३
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७८/१२/०४
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सम्बन्धी विस्तृत विवरण, कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) तथा व्यवसायिक योजनामा समावेश गर्नु पर्ने विषय लगायतका विवरणहरू। मितिः २०७८/१२/०४
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको दरखास्त फाराम। मितिः २०७८/१२/०४
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका उम्मेदवारले गर्ने स्वःघोषणा फाराम। मितिः २०७८/१२/०४
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना। मितिः २०७८/१२/०१
 • > व्यवसायिक योजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता स्थगित सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७८/११/२३
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपूर्तिको लागि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७८/११/२२
 • > सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना। मितिः २०७८/११/०६
 • > प्रोक्सी निवेदनको ढाँचा। मितिः २०७८/११/०६
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७८/१०/२१
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सम्बन्धी विस्तृत विवरण, कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) तथा व्यवसायिक योजनामा समावेश गर्नु पर्ने विषय लगायतका विवरणहरू। मितिः २०७८/१०/२१
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको दरखास्त फाराम। मितिः २०७८/१०/२१
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका उम्मेदवारले गर्ने स्वःघोषणा फाराम। मितिः २०७८/१०/२१
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना। मितिः २०७८/०९/२३
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सम्बन्धी विस्तृत विवरण, कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) तथा व्यवसायिक योजनामा समावेश गर्नु पर्ने विषय लगायतका विवरणहरू। मितिः २०७८/०९/२३
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको दरखास्त फाराम। मितिः २०७८/०९/२३
 • > प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका उम्मेदवारले गर्ने स्वःघोषणा फाराम। मितिः २०७८/०९/२३
 • > अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित (टाँस) गरिएको सूचना।
 • > मतदाता नामावली।
 • > मतदाता नामावली प्रकाशित (टाँस) गरिएको सूचना।
 • > निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना।
 • > मसलन्द सामाग्री छपाई सम्बन्धी सूचना।
 • > छैठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।
 • > प्रोक्सी निवेदनको ढाँचा।
 • > मौजुदा सूची दर्ता सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी १ नं. प्रदेश कार्यालय विराटनगरको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौडाको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगंजको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी २ नं. प्रदेश कार्यालय जनकपुरको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी प्रधान कार्यालयको सूचना।
 • > संस्थापक शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।
 • > Core Banking System (CBS) सफ्टवेयर खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना।
 • > घरजग्गा धितो मूल्यांकनकर्ताको लागि सुचिकृत हुने बारे सूचना।
 • > पुराना सवारी साधन scrap मा बिक्रीको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)।
 • > संस्थापक समूहको शेयर बिक्री गर्ने बारे सूचना।
 • > नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धी सूचना।
 • > पुराना सवारी साधन scrap मा बिक्रीको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरको सूचना।
 • > नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि सर्टलिस्ट भएका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी सूचना।
 • > लाभांश भुक्तानी लिन बाँकी रहेका शेयरधनीहरूको विवरण-साविक पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.।
 • > लाभांश भुक्तानी लिन बाँकी रहेका शेयरधनीहरूको विवरण-साविक पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीको सूचना।
 • > सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी प्रधान कार्यालयको सूचना।
 • > संस्थापक समूहको शेयर बाँडफाँड सम्बन्धी सूचना।
 • > संस्थापक समूहको शेयर लिलाम बाँडफाँड प्रक्रियाद्वारा बिक्री गर्न शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान।
 • > ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संस्थापक समूहको शेयर बिक्री गर्ने बारेको सूचना।
 • > नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।